Δικηγορική εταιρεία ζητά δικηγόρους στους τομείς Αστικού και Εμπορικού Δικαίου

0

Δικηγορική εταιρεία ζητά δικηγόρους στους τομείς Αστικού και Εμπορικού Δικαίου με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία και σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο. Άριστο περιβάλλον και δυνατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά στο secretary@agelaw.gr

Σχόλια