Μουσική Εκδοτική Εταιρεία Αναζητά Δικηγόρο

0

Μουσική εκδοτική εταιρεία αναζητά συνεργάτη με νομικές σπουδές. Αποστολή βιογραφικών στο email: maria.sinapi@umusic.com
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
• Διαχείριση μουσικών έργων
• Καταχώριση μουσικών έργων και των σχετικών στοιχείων σε βάσεις δεδομένων
• Καθημερινή συναλλαγή και επικοινωνία με Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης
• Συμμετοχή σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης
• Επικοινωνία με δικαιούχους και χρήστες
• Διαπραγματεύσεις
• Επικοινωνία με συνεργάτες, αντισυμβαλλόμενους και τρίτα πρόσωπα για παροχή πληροφοριών και σύναψη συμφωνιών
• Σύνταξη και διαπραγμάτευση ιδιωτικών συμφωνητικών
• Σύνταξη νομικών εγγράφων
• Μελέτη και παρακολούθηση νομικών ζητημάτων αφορούντων κυρίως στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων
• Μελέτη και Παρακολούθηση της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας και νομολογίας στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων
ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Μεταπτυχιακός τίτλος στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων
• Διετής ενασχόληση με υποθέσεις Αστικού – Εμπορικού Δικαίου- Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας
• Λειτουργία σε ομαδικό εργασιακό περιβάλλον
• Ικανότητα για διαχείριση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
• Ευελιξία στον χειρισμό των υποθέσεων και των εμπλεκομένων σε αυτές
• Επικοινωνιακή Ευελιξία
• Άριστη γνώση και χειρισμός της Αγγλικής γλώσσας, προφορικά και εγγράφως
• Θα συνεκτιμηθεί καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας
• Άριστος χειρισμός Η/Υ και ιδανικά ειδικών συστημάτων

Επικοινωνία: maria.sinapi@umusic.com

Σχόλια