ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενος για συνεργασία, με ΑΡΙΣΤΕΣ γνώσεις Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ .
Αντικείμενο ενασχόλησης: Αστικό, Εμπορικό, Εταιρείες, Εργατικό. Τυχόν προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί θετικά. e-mail: xvs@spiliolex.com

Σχόλια