Ζητείται Δικηγόρος

0

Η δικηγορική εταιρία «Ι. & Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες» ζητά δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στους τομείς του διοικητικού δικαίου (με εστίαση στο φορολογικό δίκαιο) και αστικού δικαίου.

Απαιτείται ικανότητα αυτόνομου χειρισμού υποθέσεων και σύνταξης δικογράφων, άνεση στην επικοινωνία με πελάτες, ικανότητα ομαδικής εργασίας, οργανωτικότητα και διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ικανότητα άρτιου χειρισμού μηχανών αναζήτησης νομοθεσίας και νομολογίας, άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα: Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς του φορολογικού δικαίου ή διοικητικού δικαίου ή οικονομικού δικαίου ή αστικού δικαίου.
Αποστολή βιογραφικών info@markoulakoslaw.gr

Σχόλια