Ζητείται Δικηγόρος

0

Η Δικηγορική Εταιρεία Β.Δ. Οικονομίδης & Συνεργάτες αναζητά Junior Associate – Corporate Law.Μισθός 1100Ευρώ πλέον 2/3 ασφαλιστικών εισφορών,ωράριο 09.00 – 18.00. Αμοιβή αναλόγως προσόντων.Συζητήσιμη σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία).

Για πληροφορίες βλ. https://www.vdilawfirm.com/careers/junior-associate-corporate-law/)

Σχόλια