ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Από δικηγορικό γραφείο (περιοχή Αμπελοκήπων) ζητείται νέος/-α δικηγόρος με άριστη γνώση αγγλικής και χειρισμού Η/Υ. Μεταπτυχιακς τίτλος σπουδών στο αστικό ή/και εμπορικό δίκαιο θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gregoryk1990@hotmail.com

Σχόλια