Ζητείται Δικηγόρος αποκλειστικής απασχόλησης

0

Η εταιρεία Cerfins αναζητά δικηγόρο Junior lever για αποκλειστική απασχόληση με τα εξής προσόντα:
• 2-5 χρόνια δικηγορίας
• Σπουδές ή/και εργασιακή εμπειρία στη συμβουλευτική πελατών στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων/συμμόρφωσης με το ΓΚΠΔ
• Καλό επίπεδο αγγλικής γλώσσας & χειρισμού Η/Υ (word, excel, internet)

Η εταιρεία Cerfins δραστηριοποιείται στη Βαλκανική αγορά από το 2002, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στους χώρους των οικονομολογικών, internet, συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και της μελέτης και συντήρησης τεχνικών φακέλων CE και συστημάτων βάσει διεθνών κανονιστικών διατάξεων και προτύπων, όπως SOX404, CMM, GDPR & ISO στους τομείς διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14000, EMAS), υγιεινής & ασφάλειας εργαζομένων (ISO 18000) και ασφάλειας τροφίμων (έλεγχος HACCP, ISO 22000).

Επικοινωνία: jobs@cerfins.com

Σχόλια