ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

0

Ζητείται για συνεργασία δικηγόρος παρ’ εφέταις με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο και δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών. Απαραίτητος μεταπτυχιακός τίτλος στο δημόσιο δίκαιο και άριστη γνώση αγγλικών. Επικοινωνία: tasklaw@otenet.gr

Σχόλια