ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ 5ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

0

Δικηγορική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας αναζητά για πλήρη απασχόληση δικηγόρο, με τα ακόλουθα προσόντα:
• Τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής απασχόλησης (είτε σε δικηγορικό γραφείο είτε σε εταιρεία) με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το αστικό, εμπορικό δίκαιο και δίκαιο εταιρειών. Πρότερη εμπειρία σε υποθέσεις εργατικού δικαίου ή/και δημοσίων συμβάσεων ή/και διοικητικού δικαίου θα συνεκτιμηθεί.
• Δικαστηριακή πρακτική εμπειρία
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο ή/και στο αστικό δίκαιο
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας με δυνατότητα κατάρτισης νομικών κειμένων και ευχέρεια διαπραγμάτευσης. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα.
• Επαγγελματική υπευθυνότητα, αναλυτική και συνθετική σκέψη, ικανότητα εργασίας σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα.
Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pclawyer1@gmail.com ή/και στο fax: 210-3634880
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ 5ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σχόλια