ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

0

Δικηγορική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας ζητά δικηγόρο για μόνιμη εργασία, με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων διοικητικού δικαίου, εκτός από φορολογικό δίκαιο. Μετά τη συνέντευξη θα ζητηθεί δείγμα δικογράφων. Μισθός ικανοποιητικός. Κάθε αίτηση θα τυγχάνει απόλυτης εμπιστευτικότητας. Επικοινωνία: infocvlaw@gmail.com

Σχόλια