Ζητείται Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

0

Ζητείται δικηγόρος παρ’ εφέταις με ειδίκευση στο αστικό και ποινικό δίκαιο και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων ενώπιον αστικών και ποινικών δικαστηρίων. Επιθυμητή εμπειρία και σε GDPR. Μεταπτυχιακός τίτλος στα συγκεκριμένα δίκαια επιθυμητός αλλά όχι αναγκαίος. Αποστολή βιογραφικού στο RobynKK@gmail.com

Σχόλια