ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

0

Η δικηγορική εταιρία Δρακόπουλος & Βασαλάκης, η οποία έχει διευρύνει το δυναμικό της μέσω της πρόσφατης στρατηγικής συνεργασίας της με τη δικηγορική εταιρία Your Legal Partners, ζητά δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή ουσιαστική ενασχόληση με ζητήματα εμπορικού δικαίου και δικαίου επιχειρήσεων και με σχετικό προς τους άνω τομείς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση αγγλικών και η χρήση τους ως γλώσσας εργασίας κατά τον χειρισμό υποθέσεων.
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και συνεχή εκπαίδευση.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dvlaw.gr

Σχόλια