Ζητείται Δικηγόρος Συνεργάτης

0

Η Aegean Consulting ζητά Συνεργάτη Δικηγόρο, με τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (δικαστική και συμβουλευτική) στο αστικό δίκαιο, ειδικότερα δε, στους τομείς ενοχικού και εμπραγμάτου δικαίου.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1. Πτυχίο Ελληνικής Νομικής Σχολής και άδεια Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου,
2. Πολύ καλή εμπειρία αστικών αντιδικιών στους ως άνω τομείς,
3. Πολύ καλή εμπειρία ερευνών/γνωμοδοτήσεων στους ως άνω τομείς,
4. Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
5. Υψηλού επιπέδου ικανότητα επικοινωνίας και πραγματοποίησης παρουσιάσεων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά,
6. Ακεραιότητα και αξιοπιστία, ικανότητα ομαδικής εργασίας και απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης, πρωτοβουλία, και σκέψη αναλυτική, λογική και πρωτότυπη,
7. Ικανότητα άρτιου χειρισμού Η/Υ.
Προαιρετικά προσόντα:
1. Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου,
2. Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.
Με τις αιτήσεις παρακαλούμε να υποβάλλονται και διαβιβαστική επιστολή στα αγγλικά, αντίγραφα τίτλων σπουδών, διαθέσιμα δείγματα επιστημονικής γραφής (όπως δικόγραφα, αποφάσεις, συμβάσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κλπ) και διαθέσιμες συστατικές επιστολές.
Αρμόδιος: κα. Βίκυ Γκόνη. Επικοινωνία: info@aegeanconsulting.gr

Σχόλια