ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ/Α ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος για πλήρη απασχόληση σε δικηγορική εταιρεία εξειδικευμένη στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων. Απαραίτητα προσόντα: γνώση διοικητικού & ενωσιακού δικαίου, άπταιστη γνώση αγγλικών. Προηγούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη, εάν αφορά το αντικείμενο εξειδίκευσης του γραφείου. Παρακαλούμε, αποστείλατε βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@stamopouloslaw.gr

Σχόλια