Ζητείται Συνεργάτης Δικηγόρος

0

Δικηγόρος με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ουσιαστικής, μάχιμης δικηγορίας ιδιαίτερα στο Αστικό και Εμπορικό. Η καλή γνώση Αγγλικής και Η/Υ καθώς και όποια άλλη εμπειρία, γνώση ή δεξιότητα σχετική εκτιμάται αναλόγως. Αποστείλατε βιογραφικό. Ο υποψήφιος που θα επιλεχθεί προσλαμβάνεται άμεσα.

Σχόλια