Ζητείται υπάλληλος Συμβολαιογραφείου με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών

0
Απαραίτητη η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου . Επιθυμητή η γνώση αγγλικής γλώσσας και τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης. Αποστολή βιογραφικών zoe.detsika@hotmail.com

Σχόλια