Ζητούνται Δικηγόροι

0

Η Δικηγορική Εταιρεία Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες αναζητά συνεργάτες δικηγόρους για τις κάτωθι θέσεις:
-Junior Associate-Corporate Law, (βλ.https://www.vdilawfirm.com/careers/junior-associate-corporate-law/),
-Junior Associate, (βλ.https://www.vdilawfirm.com/careers/junior-associate/).

Σχόλια