Ζητούνται Δικηγόροι

0

Η Δικηγορική Εταιρεία Β.Δ.Οικονομίδης & Συνεργάτες αναζητά συνεργάτες δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) για τις κάτωθι θέσεις:
– Junior Associate-Corporate Law (βλ.https://www.vdilawfirm.com/careers/junior-associate-corporate-law/)
– Junior Associate (βλ.https://www.vdilawfirm.com/careers/junior-associate/)

Σχόλια