Η ιστορική εξέλιξη του Δημοσιονομικού Δικαίου στην Ελλάδα

Μελέτη: Γλυκερία – Χριστίνα Τερζή, Δικηγόρος

Οι Ενστάσεις υπό το πρίσμα της συζητητικής Αρχής

  Η συζητητική αρχή, η οποία αναγορεύεται σε θεμελιώδη δικονομική αρχή – τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τμήμα...

Οι 6 πρακτικές διαφορές του Νέου Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

  Στις 25.5.2018 αρχίζει η εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, γνωστός και ως General Data Protection Regulation (GDPR), και ο οποίος...

Βιοηθική Διαμεσολάβηση

Η Βιοηθική Διαμεσολάβηση είναι μία νέα προσέγγιση διευθέτησης ηθικών διλημμάτων, που ανακύπτουν κατά την λήψη δύσκολων αποφάσεων αναφορικά με την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα .

(5) παράξενοι νόμοι διαζυγίων

Το νομικό πλαίσιο μπορεί να διαφέρει από κράτος σε κράτος, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεχωρίζουν για την ασυνήθιστη νομοθεσία περί διαζυγίων και πως...

«Η σχέση ποινικής ρήτρας και αποτελεσματικής αθέτησης της σύμβασης στα πλαίσια της Οικονομικής Ανάλυσης...

Σύμφωνα με την Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου, αποτελεσματική παράβαση της σύμβασης (“efficient breach of contract”) μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον το κόστος εκτέλεσης για τον οφειλέτη

Όταν οι Δικηγόροι χρειάζονται Δικηγόρο

Σχεδόν όλοι οι δικηγόροι, σε κάποιο σημείο της πορείας τους, θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους, σε κάποιο νομικό τους ζήτημα....

Υπ’ αριθμ. 8/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θηβών

" Το Ειρηνοδικείο έκρινε ότι μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο των αιτούντων, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα... "

Προτάσεις-συμβουλές για πετυχημένη διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση έγινε πλέον κομμάτι της ελληνικής δικαιϊκής πραγματικότητας με την ψήφιση στις 9 Δεκεμβρίου 2010, του νόμου 389, «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις».

Χαμηλές οι επιδόσεις της Ελλάδας στο Δείκτη της Καταπολέμησης της Διαφθοράς

"Το ίδιο σύστημα εντέχνως καλλιεργεί την ψευδή εικόνα ότι «Μαζί τα φάγαμε,» ενώ το αληθές είναι ότι μόνοι μας τα χρωστάμε!! Το αληθές ακόμη είναι: ότι ούτε όλοι ίδιοι είμαστε, ούτε μαζί τα φάγαμε…"

πρόσφατα άρθρα