Ελευθερία της έκφρασης και διαφήμιση Οδοντιατρικών υπηρεσιών. Ανατροπή του Κ.ΟΔ.Απόφαση 1905/2014 Δ.Εφ.Αθηνών

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ Κ.Ο.Δ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1905/2014 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η έννοια και οι διακρίσεις των κοινοπρακτικών δανείων (‘Syndicated Loans’)

Δημιούργημα των συναλλακτικών αναγκών, όπως άλλωστε κάθε συμβατικός τύπος, επώνυμος ή μη, αποτελούν και τα κοινοπρακτικά δάνεια, συνήθως μακράς διάρκειας και αξιόλογου ύψους

Υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι για την δικαστική ανεξαρτησία

H αφορμή του παρόντος είναι η έξης ερώτηση ανώτερου δικαστικού λειτουργού :

Πολυνομία, κακονομία, ανομία και τα τρία κακά της μοίρας μας

"Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμούν περισσότερες από 28.000 υποθέσεις, με μέσο όρο εκδίκασης πέντε χρόνια"

Απελευθέρωση Επαγγελμάτων Αναγκαία η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Οι σύγχρονες συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα μας δημιουργούν ένα πλαίσιο «έντασης» κινδύνων και ευθυνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βασικά δόγματά της την «Προστασία του Καταναλωτή», την «ανάπτυξη της Ελεύθερης Αγοράς και του Ανταγωνισμού», επιδιώκει

Το στρες σκοτώνει τα εγκεφαλικά κύτταρα των Φοιτητών Νομικής

"To στρες το όποιο συνδέεται με τη Νομική σχολή και την καθημερινότητα των νομικών επαγγελμάτων επιφέρει ένα τεράστιο τίμημα σε γνωστική ικανότητα"

Linkedin για Δικηγόρους, σύντομο βοήθημα

Ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να γνωρίζει ένας Δικηγόρος ανοίγοντας προσωπικό λογαριασμό στο Linkedin?

Οι εξελίξεις στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικά φράγκα και η δυνατότητα άμεσης προστασίας,...

Το άρθρο προσεγγίζει τις συνέπειες των πρόσφατων αποφάσεων της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας στην ισοτιμία ευρώ/ελβετικών φράγκων, τις προοπτικές και την επίδραση στους δανειολήπτες σε ελβετικά φράγκα, καθώς και τον τρόπο άμεσης προστασίας τους από την αύξηση των μηνιαίων δόσεων του δανείου τους.

Η υποχρέωση της Διοίκησης σε συμμόρφωση στις ακυρωτικές αποφάσεις

του Αντώνη Αργυρού, Δικηγόρου στον ΑΠ Αν. Νομικού Συμβούλου στο ΕΚΠΑ 1.-Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος (όπως αναθεωρήθηκε το έτος 2001), «η...

Δικηγόροι: Παροχή Υπηρεσιών & Επαγγελματική ευθύνη

Είναι γνωστό, πως οι αρχές «Προστασία Καταναλωτή» και «Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισμού», αποτελούν βασικά «δόγματα» πάνω στα οποία «χτίζεται» το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης.

πρόσφατα άρθρα