Οικονομική ανάλυση της Ελληνικής Μουσικής Βιομηχανίας

Η εγχώρια αγορά των δισκογραφικών προϊόντων ακολουθεί μία πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πειρατεία που θέτει σοβαρή απειλή στην ομαλή λειτουργία του κλάδου και ενισχύει την παραοικονομία

Προσωπικά Δεδομένα

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι νέες μορφές διαφήμισης και ηλεκτρονικών συναλλαγών οδήγησαν στην αυξημένη ζήτηση προσωπικών πληροφοριών από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Τηλεργασία

Στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών μέσων, το μοντέλο των εργασιακών σχέσεων αλλά και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών γενικότερα

Ευθύνες Διαχειριστών Κεφαλαίων

Στην Ελλάδα, η επαγγελματική διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων αναπτύχθηκε γοργά την τελευταία δεκαετία

Δυνατότητα κατάρτισης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης σε οικόπεδο που πρόκειται να οικοδομηθεί.

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος σας για το εάν είναι δυνατή η κατάρτιση σύμβασης leasing με αντικείμενο γυμνό οικόπεδο επί του οποίου θα ανεγερθεί κτιριακή εγκατάσταση, αναφέρω τα ακόλουθα:

Religious Divorce in Greece

No ecclesiastical divorce exists or has ever existed in Greece. However, for the religious marriages (which were the only possible marriages until 1982)

Naturalisation for Spouses in Greece becomes an Easy Process

In the past, the Greek Legislation relating to Nationality (L. 3370/1955 Greek Nationality Code)

Child Abduction in Greece Statistics in Relation to Mainstream Hague Convention Cases through the...

The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, signed on 25 October 1980, was ratified by Greece on 2 December 1992 by virtue of law 2102/1992 and came into force on 1 June 1993.

On the Road to Legal Aid in Greece

Legal aid has become an integral part of many European countries' legal systems. In Greece, however, the only assistance available until now has been by way of `poverty benefit' under Arts 194-204 of the Civil Procedure Code.

Greece takes the First Steps Towards a New Era in Family Law Arrangements

Aiming at the shift of the resolution of the consequences of marital breakdown away from courtrooms,

Δημοφιλή Άρθρα