Γιατί Αγαπάμε τη Νομική Επιστήμη ;

Για πολλούς από εμάς, η επιλογή της Νομικής Σχολής πιθανώς να μην ήταν μια απόλυτα συνειδητή επιλογή. Στην πορεία όμως, τόσο των ακαδημαϊκών σπουδών όσο και της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, αγαπήσαμε τη νομική επιστήμη ανακαλύπτοντας πτυχές που της προσέδιδαν ξεχωριστή αξία και γοητεία.

Απελευθέρωση Επαγγελμάτων Αναγκαία η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Οι σύγχρονες συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα μας δημιουργούν ένα πλαίσιο «έντασης» κινδύνων και ευθυνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βασικά δόγματά της την «Προστασία του Καταναλωτή», την «ανάπτυξη της Ελεύθερης Αγοράς και του Ανταγωνισμού», επιδιώκει

Δυνατότητα κατάρτισης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης σε οικόπεδο που πρόκειται να οικοδομηθεί.

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος σας για το εάν είναι δυνατή η κατάρτιση σύμβασης leasing με αντικείμενο γυμνό οικόπεδο επί του οποίου θα ανεγερθεί κτιριακή εγκατάσταση, αναφέρω τα ακόλουθα:

Δικαστική αστυνομία και η διαφθορά

Με αφορμή το διορισμό του νέου υπουργού Επικρατείας κατά της Διαφθοράς, με απεριόριστες αρμοδιότητες για έλεγχο στις δημόσιες προμήθειες, το "μαύρο χρήμα" του Δημοσίου και τον έλεγχο των προμηθειών, επαναφέρεται το πάγιο αίτημα του νομικού κόσμου δημιουργίας ανεξάρτητης δικαστικής Αστυνομίας.

Οικονομική ανάλυση της Ελληνικής Μουσικής Βιομηχανίας

Η εγχώρια αγορά των δισκογραφικών προϊόντων ακολουθεί μία πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πειρατεία που θέτει σοβαρή απειλή στην ομαλή λειτουργία του κλάδου και ενισχύει την παραοικονομία

Νομική Διάσταση του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας

Η παρούσα εισήγηση αφορά στον ελληνικό Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το υπ’ αριθμ. 39/2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 55/2009)

Οι εξελίξεις στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικά φράγκα και η δυνατότητα άμεσης προστασίας,...

Το άρθρο προσεγγίζει τις συνέπειες των πρόσφατων αποφάσεων της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας στην ισοτιμία ευρώ/ελβετικών φράγκων, τις προοπτικές και την επίδραση στους δανειολήπτες σε ελβετικά φράγκα, καθώς και τον τρόπο άμεσης προστασίας τους από την αύξηση των μηνιαίων δόσεων του δανείου τους.

Νέα απόφαση υπερχρεωμένων Ειρ. Λαυρίου απορρίπτει την ένσταση δολιότητας των πιστωτών

Δολιότητα νοείται μόνο όταν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της Τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις του

Εισφορές Δικηγόρων, Παλιό – Νέο Καθεστώς

Διονύσης Ρίζος Δικηγόρος Ειδικός σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

Child Abduction in Greece Statistics in Relation to Mainstream Hague Convention Cases through the...

The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, signed on 25 October 1980, was ratified by Greece on 2 December 1992 by virtue of law 2102/1992 and came into force on 1 June 1993.

Δημοφιλή Άρθρα