κ. Κώστας Σταμαδιάνος – Διατελέσας μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών

O κ. Κώστας Σταμαδιάνος - Διατελέσας μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών κ΄ Νυν Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών μιλάει στο Lawnet.gr

κ. Μιχάλης Βηλαράς – Δικαστής στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο κ. Μιχάλης Βηλαράς - Δικαστής στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μιλάει στο Lawnet.gr

Κ. Λυμπερόπουλος Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων πρώην Πρόεδρος Δ.Σ

H Eνωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) λειτουργεί βάσει προβλέψεως του άρθρου 84 παρ. 5 του Συντάγματος μας. Αναγνωρίσθηκε ως νομικό πρόσωπο με την υπ΄αριθ.2242/1958 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Δημοφιλή Άρθρα