Πρωτοδικείο Αθηνών: Κατάθεση Δικογράφων Ασφ.Μέτρων – Πρ. Διαταγές

Απαιτείται η κατάθεση δικογράφου στη Γραμματεία. -Προσδιορισμός δικασίμου αμέσως όταν δεν ζητείται προσωρινή διαταγή. -Χρέωση των υποθέσεων προσωρινών διαταγών στους Προέδρους Υπηρεσίας δυνάμει του αύξοντος αριθμού κατάθεσης.

ΟΔΥΕ: σχετικά με το αίτημα αποσπάσεως υπαλλήλων στο Εφετείο Θράκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εφετείου Θράκης Κοινοποίηση προς: 1) Αξιότιμο Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα 2) Αξιότιμο Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ.Δημήτριο Κράνη 3) Προς την κ. Πρόεδρο...

ΔΣΑ: Διανεμητικός λογαριασμός περιόδου Ιουνίου 2011

Σας γνωρίζουμε ότι με το Ν. 2915/01 άρθρο 33 παρ. 2 θεσπίστηκε ο Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός για τους Nέους Δικηγόρους με πόρο το 1% από το παρακρατούμενο ποσοστό του 12%

Προκήρυξη Εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων B΄ Εξεταστικής Περιόδου 2019

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων B΄ εξεταστικής περιόδου 2019 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΄Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων α) 6 και...

Δήλωση Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά με την επανεξετάση του νομοθετικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε...

Δήλωση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου σχετικά με την επανεξετάση του νομοθετικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε κατάδικους

ΕΝΔΕ: Επίσκεψη του Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τα μέλη του Προεδρείου της Ένωσής μας, επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, για να τον συγχαρούν για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Παράταση στις δηλώσεις πόθεν έσχες με τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης

Με σχετική τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και...

Δ.Σ.Καλαμάτας: Οι υπεύθυνοι Υγειονομικής Περίθαλψης του ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ εξακολουθούν να αδιαφορούν

Οι υπεύθυνοι υγειονομικής περίθαλψης του Ε.Τ.Α.Α για τον τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ), ενώ ΟΦΕΙΛΑΝ να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση αφενός των χρονιζόντων προβλημάτων

ΔΣΘ: Πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων από 11.1.2012 μέχρι 13.1.2012

Σύμφωνα με την από 9.1.2012 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας

ΔΣΑ: Το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) – Σύνθεση, Λειτουργία

Είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο περίπου 1 εκατομμυρίου δικηγόρων μέσω των δικηγορικών τους συλλόγων, από 31 χώρες-πλήρη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα , 2 συνεργαζόμενα μέλη και 9 μέλη –παρατηρητές.

Δημοφιλή Άρθρα