ΔΕΕ: Έγκυρη η απόφαση για τη διαβίβαση δεδομένων σε εκτελούντες την επεξεργασία, εγκατεστημένους σε...

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 1 , όπως και η οδηγία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την οποία αυτός αντικατέστησε...

Νίκη της Airbnb στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Με μία σημαντική απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η αμερικανική εταιρεία Airbnb, δεν απαιτείται  να συμμορφωθεί με τη Γαλλική νομοθεσία...

GDPR: Βασικά σημεία ομιλιών ημερίδας ΑΠΔΠΧ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιανουαρίου, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η επιστημονική ημερίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων...

EETT: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην ξηρά

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), κατ’ εφαρμογή της Απόφασης ΕΕΤΤ μεαριθμό 375/10/14-2-2006 «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β/16-4-2006),ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης...

Νέο πλαίσιο για της ηλεκτρονικές πληρωμές, από τις 14/9

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, από την 14η Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να ισχύει νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες...

Γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ για τον ν.4624/2019

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020 Αριθµ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/606/24-01-2020 ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 1/2020 Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση µε διευρυµένη...

ΔΕΕ: Σημαντική απόφαση για τα «μεταχειρισμένα» e-books

Στην απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2019, Nederlands Uitgeversverbond και Groep Algemene Uitgevers (C-263/18), το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου έκρινε ότι η παροχή στο...

GDPR: Υποχρεώσεις Δημοσίου Τομέα βάσει Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Ενόψει της 25.5.2019, δηλαδή της επετείου του ενός χρόνου από τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), η Αρχή επιθυμεί να...

[43/2019] ΑΠΔΠΧ: έλεγχος εταιρικών e-mails & κυκλώματος βιντεοσκόπησης

Η Αρχή, με αφορμή καταγγελία, διερεύνησε τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διακομιστή (server) της εταιρίας “...... .... S.A.” καθώς και...

ΑΠΔΠΧ 44/2019: έλεγχος νομιμότητας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Αρχή με αφορμή Γνωστοποίηση Περιστατικού Παραβίασης Δεδομένων κατά της εταιρίας “MP"(“.....”), η οποία συνίστατο σε παράνομη πρόσβαση και αντιγραφή του συνόλου του περιεχομένου...

Δημοφιλή Άρθρα