Αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας: στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σήμερα σε απολογισμό των μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Γιούνκερ με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους...

Πολωνική νομοθεσία: Η μείωση ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου αντιβαίνει στο...

Τα επίμαχα μέτρα παραβιάζουν τις αρχές της ισοβιότητας των δικαστών και της δικαστικής ανεξαρτησίας. Στις 3 Απριλίου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο νέος πολωνικός νόμος...

Το ΕΚ ψηφίζει για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα

Την επόμενη εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Τραπεζικής Ένωσης και την καλύτερη προστασία της ευρωζώνης από μελλοντικές οικονομικές...

Ευρωπαϊκο Δικαστήριο: Έως 15 Απριλίου η κατάθεση υποψηφιοτήτων πρακτικής άσκησης

ο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης στα γραφεία των μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου...

ΕΕ: Απολογισμός προπαρασκευαστικών εργασιών για το Brexit χωρίς συμφωνία

Ετοιμότητα για το Brexit χωρίς συμφωνία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των προπαρασκευαστικών εργασιών της και παρέχει πρακτικές κατευθύνσεις για τη διασφάλιση συντονισμένης...

Η ΕΕ χαιρετίζει την οριστική έγκριση του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου

Το Συμβούλιο έδωσε σήμερα την τελική του έγκριση στην πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για τους καταδικασθέντες...

Το ΕΚ ζητά την καλύτερη προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για τους μάρτυρες δημόσιου συμφέροντος σε ευρύ φάσμα τομέων. Τα τελευταία χρόνια, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος...

Παρουσίαση νέας ιστοσελίδας του ΕΚ για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2019

Νέος, χρηστικός ιστότοπος με τα αποτελέσματα των παλιότερων και των επερχόμενων Ευρωπαϊκών Εκλογών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το https://ekloges-apotelesmata.eu/ θα ανανεώνεται συνεχώς το...

EE: Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Πρωτοβουλία για την καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής και των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την κυκλική οικονομία, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα...

Νέος κανονισμός για την ενίσχυση της ασφάλειας δελτίων ταυτότητας και εγγράφων διαμονής στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ψήφισαν νέο κανονισμό, ο οποίος θα ενισχύσει την ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής σε ολόκληρη την...

πρόσφατα άρθρα