Ευρ. Δικαστήριο: Νέοι κανόνες για την έγκριση της εξέτασης των αιτήσεων αναιρέσεως

Η εξέταση των ως άνω αιτήσεων αναιρέσεως θα εγκρίνεται, εν όλω ή εν μέρει, μόνον εφόσον εγείρουν σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή...

(5) παράξενοι νόμοι διαζυγίων

Το νομικό πλαίσιο μπορεί να διαφέρει από κράτος σε κράτος, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεχωρίζουν για την ασυνήθιστη νομοθεσία περί διαζυγίων και πως...

GDPR: Το 73 % των Ευρωπαίων έχουν ακούσει για τουλάχιστον ένα από τα δικαιώματά...

Σήμερα, με την ευκαιρία της εκδήλωσης απολογισμού που διοργανώνεται για την επέτειο του πρώτου έτους εφαρμογής του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των...

Δίκαιη φορολόγηση: Από σήμερα αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα της ΕΕ για την...

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2019 Σήμερα τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των...

ΔΕΕ – Ελληνικό δημόσιο χρέος 2012: Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης ιδιωτών επενδυτών κατά της...

"Η αναδιάρθρωση αυτή δεν συνιστούσε δυσανάλογη και ανεπίτρεπτη προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας των εν λόγω επενδυτών, ακόμη και αν δεν είχαν συναινέσει στο μέτρο...

Cookies και Συγκατάθεση: Ανακοίνωση της επιτρόπου προστασίας δεδομένων της Κύπρου

  Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων της Κύπρου έγινε αποδέκτης καταγγελιών εναντίον οργανισμών, των οποίων οι ιστοσελίδες τους χρησιμοποιούν cookies χωρίς τη λήψη συγκατάθεσης...

Ευρωπαικό Δικαστήριο: Διακοπή τηλεοπτικού προγράμματος για λόγους δημόσιας τάξης

Ένα κράτος μέλος μπορεί, για λόγους δημόσιας τάξης όπως η καταπολέμηση της υποκίνησης μίσους, να επιβάλει την υποχρέωση να μη μεταδίδεται ή να μην...

ΔΕΕ: Κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν σε ακίνητο από σταθμευμένο εντός αυτού όχημα

Τον Αύγουστο του 2013, όχημα σταθμευμένο σε ιδιωτικό κλειστό χώρο στάθμευσης ακινήτου, το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει για περισσότερες από είκοσι τέσσερις ώρες, ανεφλέγη,...

EE: πιο αποτελεσματικοί κανόνες για την αντιμετώπιση διασυνοριακών γαμικών διαφορών και διαφορών γονικής μέριμνας

Η ΕΕ καθιστά ευκολότερη και ταχύτερη την έκδοση αποφάσεων διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού και ακύρωσης γάμου καθώς και σε διαφορές γονικής μέριμνας και διεθνούς απαγωγής παιδιών,...

ΕΕ: έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ΦΠΑ και τους τελωνειακούς...

Δημοσιεύθηκε ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ηλεκτρονικό εμπόριο: πολλές από τις προκλήσεις που σχετίζονται με την είσπραξη του ΦΠΑ και των...

Δημοφιλή Άρθρα