Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Κίνα

Η Εθνική Αρχή Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κίνας (National Intellectual Property Administration, RPC (CNIPA) σε συνεργασία με το Συμβούλιο Υποτροφιών της Κίνας (China Scholarship Council...

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Κατά την έναρξη κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου, κινείται διαδικασία για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με πενταετή θητεία. Οι πέντε υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια του...

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποδεχθεί επιπλέον Δικαστές

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2422 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του...

GDPR: Ο κανονισμός παρουσιάζει αποτελέσματα, αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2019 Σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από ένα έτος μετά την έναρξη της εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, η Ευρωπαϊκή...

ΠΔ 38: Η προκήρυξη των ευρωεκλογών [ΦΕΚ Α – 64/2019]

Με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 38, ορίσθηκε στο ΦΕΚ Α - 64/2019, η ημέρα διεξαγωγής και η διάρκεια της ψηφοφορίας για την εκλογή των...

(5) παράξενοι νόμοι διαζυγίων

Το νομικό πλαίσιο μπορεί να διαφέρει από κράτος σε κράτος, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεχωρίζουν για την ασυνήθιστη νομοθεσία περί διαζυγίων και πως...

ΕΕ: Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της ελεύθερης ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα και των κανόνων της ΕΕ...

GDPR: Η εφορία της Μ. Βρετανίας παραβιάζει τον ΓΚΠΔ και διαγράφει 5 εκατ. φωνητικές...

H HMRC (Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων) συμφώνησε να διαγράψει 5 εκατομμύρια φωνητικές εγγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων. Τα αναγνωριστικά στοιχεία...

To ΔΕΕ για το όριο συναξιοδότησης δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών (Πολωνία)

Με την απόφαση Επιτροπή κατά Πολωνίας (Ανεξαρτησία των τακτικών δικαστηρίων) (C-192/18), την οποία εξέδωσε στις 5 Νοεμβρίου 2019, το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) δέχθηκε...

ΔΕΕ: Σημαντική απόφαση για την μουσική βιομηχανία και το sampling

Το sampling μπορεί να συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων του παραγωγού φωνογραφήματος σε περίπτωση που γίνεται χωρίς την άδειά του. Εντούτοις, η χρήση ενός τροποποιημένου και...

Δημοφιλή Άρθρα