Επιλογή 17 «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων» για την οικοδόμηση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη τα οποία θα αποτελέσουν μέρος των πρώτων συνασπισμών ««ευρωπαϊκών πανεπιστημίων». Θα βελτιώσουν την...

ΔΕΕ – Πολωνία: Αντιβαίνει στο Δίκαιο της ΕΕ η μείωση ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως των...

Τα επίμαχα μέτρα παραβιάζουν την αρχή της ισοβιότητας των δικαστών και την αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας. Στις 3 Απριλίου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο νέος...

EE: πιο αποτελεσματικοί κανόνες για την αντιμετώπιση διασυνοριακών γαμικών διαφορών και διαφορών γονικής μέριμνας

Η ΕΕ καθιστά ευκολότερη και ταχύτερη την έκδοση αποφάσεων διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού και ακύρωσης γάμου καθώς και σε διαφορές γονικής μέριμνας και διεθνούς απαγωγής παιδιών,...

ΔΕΕ: Κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν σε ακίνητο από σταθμευμένο εντός αυτού όχημα

Τον Αύγουστο του 2013, όχημα σταθμευμένο σε ιδιωτικό κλειστό χώρο στάθμευσης ακινήτου, το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει για περισσότερες από είκοσι τέσσερις ώρες, ανεφλέγη,...

Νέα διάκριση της Νομικής Σχολής Αθηνών σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης

Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επιτυχημένη συμμετοχή της Ομάδας μας στο...

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαιώνει την ακυρότητα του σήματος της adidas

Η adidas δεν αποδεικνύει ότι το σήμα αυτό απέκτησε, στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης, διακριτικό χαρακτήρα κατόπιν της χρήσης του. Το 2014, το Γραφείο...

ΕΕ: νέος Κανονισμός για την κυβερνοασφάλεια

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2019/881 σχετικά με τον «Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια» και την κατάργηση...

GDPR: Το 73 % των Ευρωπαίων έχουν ακούσει για τουλάχιστον ένα από τα δικαιώματά...

Σήμερα, με την ευκαιρία της εκδήλωσης απολογισμού που διοργανώνεται για την επέτειο του πρώτου έτους εφαρμογής του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των...

Τραπεζική Ένωση: Eξακολουθούν να μειώνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ΕΕ

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2019 Οι προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ αποδίδουν καρπούς, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε...

Ποινικές διαδικασίες: Νέοι κανόνες και εγγυήσεις στο σύνολο της ΕΕ

Σήμερα τίθεται σε ισχύ η οδηγία σχετικά με ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά. Είναι η τελευταία από μια δέσμη έξι οδηγιών της ΕΕ που...

Δημοφιλή Άρθρα