Ευρ. Δικαστήριο: Νέοι κανόνες για την έγκριση της εξέτασης των αιτήσεων αναιρέσεως

Η εξέταση των ως άνω αιτήσεων αναιρέσεως θα εγκρίνεται, εν όλω ή εν μέρει, μόνον εφόσον εγείρουν σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή...

Γνωμοδότηση ΔΕΕ αναφορικά με την συμφωνία CETA (ΕΕ – Καναδά)

Στις 30 Οκτωβρίου 2016 ο Καναδάς, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, αφετέρου, υπέγραψαν συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών: τη συνολική οικονομική...

Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019, ο οποίος παρέχει συγκριτική επισκόπηση της ανεξαρτησίας, της...

ΠΔ 38: Η προκήρυξη των ευρωεκλογών [ΦΕΚ Α – 64/2019]

Με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 38, ορίσθηκε στο ΦΕΚ Α - 64/2019, η ημέρα διεξαγωγής και η διάρκεια της ψηφοφορίας για την εκλογή των...

Νέοι κανόνες προστασίας για τους εργαζομένους της «gig economy» (Infographic)

Στις 16 Απριλίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ελάχιστα δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Η νομοθεσία παραχωρεί νέα δικαιώματα στους εργαζόμενους σε περιστασιακή απασχόληση ή με συμβάσεις...

ΕΚ: Ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων στην περιστασιακή απασχόληση

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ελάχιστα δικαιώματα για τους εργαζόμενους κατά παραγγελία, βάσει δελτίου ή σε δουλειές πλατφόρμας (π.χ. Uber ή Deliveroo) σε ψηφοφορία την Τρίτη. Η...

Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος: νέοι κανόνες της ΕΕ

Νέο σύστημα για την προστασία και την ενθάρρυνση μαρτύρων να καταγγείλουν παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ Οι...

Αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας: στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σήμερα σε απολογισμό των μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Γιούνκερ με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους...

Δημοφιλή Άρθρα