Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τα έτη 2020-2021 [ΦΕΚ Β 19/2020]

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, το οποίο απαρτίζεται από τους Προέδρους του...

ΟΔΥΕ: σχετικά με το αίτημα αποσπάσεως υπαλλήλων στο Εφετείο Θράκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εφετείου Θράκης Κοινοποίηση προς: 1) Αξιότιμο Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα 2) Αξιότιμο Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ.Δημήτριο Κράνη 3) Προς την κ. Πρόεδρο...

Ερευνητικές υποτροφίες – Θερινό πρόγραμμα του Harvard στην Ελλάδα 2020

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσκαλεί μέλη ΔΕΠ,από τις βαθμίδες του λέκτορος και του επίκουρου καθηγητή, καθώς και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)...

Επιστροφή δημοτικών τελών αχρεωστήτως κατεβληθέντων, για ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντα ακίνητα

Εκπρόσωπος κατασκευαστικής εταιρείας προσέφυγε στον Συνήγορο καταγγέλλοντας ότι Δήμος της περιφέρειας αξιώνει την αναδρομική καταβολή δημοτικών τελών για 11 ανεξάρτητα νεόδμητα διαμερίσματα που δεν...

Η αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς που οφείλεται σε πλάνη ή απειλή ή απάτη, μπορεί...

ΔΕΔ-3238/2019: Η αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς που οφείλεται σε πλάνη ή απειλή ή απάτη μπορεί να ακυρωθεί με τελεσίδικη απόφαση στα αρμόδια δικαστήρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη...

Τέλος ταξινόμησης οχημάτων: Τροποποίηση απόφασης για τα δικαιολογητικά και την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας

Α.1477/2019: Τροποποίηση της αριθμ. Α.1203/16-5-2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας...

Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

5294 ΕΞ 2020: Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης...

Γν.ΝΣΚ 215/2019: απώλεια και ανάκτηση δικηγορικής ιδιότητας μετά από καταδίκη

Γνωμ. ΝΣΚ 215/2019 Ερώτηση: ερωτάται αν η απονομή χάριτος σε δικηγόρο που έχει απολέσει την ιδιότητά του, λόγω αμετάκλητης καταδίκης για αδίκημα που συνεπάγεται έκπτωση...

Παραβάσεις και Πρόστιμα που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. ...

Οι θέσεις των Δικαστικών Ενώσεων για τις ποινικές διώξεις της υπόθεσης στο Κουκάκι

Την παρέμβαση των δύο Δικαστικών Ενώσεων προκάλεσε το πλήθος των τοποθετήσεων σχετικά με τις ασκηθείσες ποινικές διώξεις, για την υπόθεση των καταλήψεων στο Κουκάκι. Ειδικότερα,...

Δημοφιλή Άρθρα