ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 1999 - 19.00 (κεντρικό κτίριο Παν/μίου Αθηνών)
""Κυπριακό και Δικαιώματα του Ανθρώπου""

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ – 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

12 - 14 Νοεμβρίου 1999 - Συνεδριακό Κέντρο Δελφών
""Το Χρηματιστήριο στο Ελληνικό Δίκαιο""

ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ημερίδα Υπουργείου Δικαιοσύνης - Δευτέρα 15 Νοεμβρίου - ΕΒΕΑ
""Γυναίκα & Ευρωπαϊκό Δίκαιο""

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

4 - 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ)
""Σύγχρονοι Ευρωπαϊκοί Προβληματισμοί για την Εσωτερική Διοίκηση της Δικαιοσύνης του 2000""

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

23 & 24 Απριλίου 1999, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ
""Κοινοτικό Δίκαιο - Οι θεμελιώδεις Αρχές και η εξέλιξή του""

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ – «»ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»»

11 Μαρτίου 1999, Παλαιά Βουλή - Πλ. Κολοκοτρώνη
Επιστημονική εκδήλωση -συζήτηση -""Ο Συνήγορος του Πολίτη""

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

Συνέδριο: 11-12 Δεκεμβρίου 1998, Συνέδριο Ε.Ο.Φ.Ν.
""ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ"" ""Εμπορική Αντιπροσωπεία - Συμβάσεις Διανομής - Franchising""

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Β.Ε.Α. 15 & 16 Μαΐου ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ ΡΟΔΟΣ 18-21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

""ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ""

Δημοφιλή Άρθρα