Χρ. Σεβαστίδης: Το Προεδρείο στους Πραξικοπηματίες

  Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη             "Με προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτό το μοναδικό αίτημα των 8 μελών του ΔΣ να ανατεθεί η...

ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμιών φορολογικών επιβαρύνσεων προϊόντων καφέ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ», του ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104/Α΄) » Σας κοινοποιούμε...

ΑΠ: προσδιορισμός των Πολιτικών υποθέσεων, που ματαιώθηκαν από 13/3 έως 31/5

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α Ί 0 4 ο Πρόεδρος κάθε Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με...

ΕΦΚΑ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων Απριλίου – Προθεσμία πληρωμής και έκπτωση 25%

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Απριλίου 2020 για 1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Λόγω των ιδιαίτερων...

ΠΟΜΙΔΑ: Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4690/2020 για μείωση ενοικίων και φοροελάφρυνση εκμισθωτών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 104 Α'/30.5.2020 ο Νόμος 4690/2020 με τον οποίο έγινε η κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των...

Όλα τα στάδια για την επαναφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων

Παρουσίαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση, για τη σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων και την επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους...

Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Αρχίζει σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς...

Η απόφαση για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.13226/325/26.3.2020 (Β' 1044) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της...

Μέτρα ασφαλούς λειτουργίας του Δ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης

Μετά την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων από 1ης Ιουνίου 2020, ύστερα από την έκδοση της Δ1α/ΓΠ.οικ.33202/28-5-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2033, τεύχος Β),ορίζουμε...

ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του Α63 [ΦΕΚ Β 2088/2020]

Aριθμ. Α. 1122 - Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 75)...

Δημοφιλή Άρθρα