Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ΠΔΠΧ [EDPB] για την Προστασία των ΔΠΧ στο πλαίσιο της καταπολέμησης...

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, το European Data Protection Board, εξέδωσε ανακοίνωση ως προς την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης...

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 θεσπίστηκε από τον νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μεταρρύθμιση της δικαιοδοτικής δομής της Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκε ο...

ΕΕ: Αλλαγή των κανόνων επιβολής τελών χρήσης του οδικού δικτύου – Καθορισμός της θέσης...

Η ΕΕ αναθεωρεί τους κανόνες για τα τέλη χρήσης του οδικού δικτύου (οδηγία για την ευρωβινιέτα) ώστε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,...

Νέοι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες: τελευταία μέτρα εντός της προθεσμίας μεταφοράς στο...

Έληξε εχθές η προθεσμία για τη μεταφορά των νέων κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Ο Ευρωπαϊκός...

Το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύει, υπό ορισμένες περιστάσεις, την αναπαραγωγή του σχήματος ή της...

Το Morbier είναι τυρί το οποίο παρασκευάζεται στην οροσειρά του Jura (Γαλλία) και φέρει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) από τις 22 Δεκεμβρίου 2000. Χαρακτηρίζεται...

Η παράδοση θερμότητας από ένωση ιδιοκτητών οριζόντιων ιδιοκτησιών στους ιδιοκτήτες που μετέχουν στην ένωση...

H WEG Tevesstraße, ένωση ιδιοκτητών οριζόντιων ιδιοκτησιών και τμημάτων ενός ακινήτου, στην οποία μετέχουν μία εταιρία περιορισμένης ευθύνης, μία δημόσια αρχή και ένας δήμος,...

ΕΚ: Ο μηχανισμός για το κράτος δικαίου τίθεται σε ισχύ, την 1η Ιανουαρίου

Οι πολιτικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον μηχανισμό για το κράτος δικαίου είναι «περιττές», καθώς δεν είναι νομικά...

Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια

Σήμερα, η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας παρουσιάζουν μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την...

Κύπρος: Προκήρυξη μίσθωσης υπηρεσιών (24) δικηγόρων

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοινώνει την πρόθεση της να προχωρήσει με τη μίσθωση υπηρεσιών 24 δικηγόρων ως καθορίζονται στην Πρόσκληση, η οποία είναι αναρτημένη στην...

Είσοδος της Ελλάδας στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά Ηλεκτρικής ενέργειας

Ξεκίνησε εχθές η σύζευξη της Προημερήσιας Αγοράς με αυτή της Ιταλίας- Επόμενο βήμα η σύζευξη με τη Βουλγαρία στο α’ τρίμηνο του 2021 Από...

Δημοφιλή Άρθρα