Θέση Δικηγόρου

ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Η Δικηγορική μας Εταιρία (περιοχή Κολωνακίου) παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες και ζητεί ΔΙΚΗΓΟΡΟ μάχιμης δικηγορίας με τριετή δικαστηριακή εμπειρία επί υποθέσεων αστικού, εμπορικού δικαίου, τραπεζικών υποθέσεων, αυτοκινήτων και για τη διεξαγωγή ελέγχων τίτλων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» επιθυμεί να προσλάβει Δικηγόρο με πολυετή εργασιακή εμπειρία στο Διοικητικό Δίκαιο. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Ενέργειας ή Ανταγωνισμού θα συνεκτιμηθεί θετικά. Απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας είναι η σημαντική δικαστηριακή εμπειρία, η άριστη γνώση αγγλικών και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με αυστηρή τήρηση των ως άνω.

Γραμματειακή υποστήριξη

Περιγραφή Θέσης Δικηγορική εταιρεία ζητεί για Γραμματειακή υποστήριξη σε χειρισμό βάσεων δεδομένων, καταχώρηση δεδομένων (data entry), αρχειοθέτηση και οργάνωση φακέλων. Διεκπεραίωση θεμάτων με επικοινωνία, αλληλογραφία και καταχωρήσεις. Προσφέρεται πλήρης ή/και μερική απασχόληση. Απαραίτητα Προσόντα Πτυχιούχος ΑΕΙ ή σχολής κατεύθυνσης Γραμματέων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Άριστη γνώση και πιστοποίηση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γνώσης (proficiency level ). Οργάνωση δραστηριοτήτων γραφείου. Ευχέρεια προφορικού λόγου. Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Διεθνής δικηγορική εταιρία ζητά δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη συνεχή δικαστηριακή εμπειρία

Διεθνής δικηγορική εταιρία ζητά δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη συνεχή δικαστηριακή εμπειρία κατά προτίμηση σε οργανωμένο περιβάλλον, με γνώση αγγλικής σε επίπεδο μητρικής (θα ελεγχθεί) και εμπειρία σε Μ & Α για πλήρη απασχόληση. Υψηλός βαθμός πτυχίου ελληνικής νομικής σχολής και μεταπτυχιακό δίπλωμα. Προοπτικές ταχείας εξέλιξης σε άριστο εργασιακό περιβάλλον και καλοί οικονομικοί όροι, ανάλογα και με τις επαγγελματικές δεξιότητες. Θα τηρηθεί εχεμύθεια. Δεν θα ληφθούν υπόψη όσα βιογραφικά δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. Αποστολή βιογραφικού με συνοδευτική επιστολή: law.athens@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η δικηγορική εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ζητεί δικηγόρο με εμπειρία 3 ετών στον τομέα του δημοσίου δικαίου. Ικανότητα αυτόνομου χειρισμού υποθέσεων και ευχέρεια στη σύνταξη δικογράφων. Θα συνεκτιμηθούν ειδικότερες γνώσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Δημοφιλή Άρθρα