Ζητείται έμπειρος δικηγόρος με ειδίκευση σε δημόσιο δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία αναζητά έμπειρους δικηγόρους με ειδίκευση σε δημόσιο δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιθυμητοί. Άριστη γνώση Αγγλικών-Η/Υ. Βιογραφικά: info@kanell.gr, 2103610227.

Ζητείται έμπειρος δικηγόρος με ειδίκευση σε δημόσιο δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία αναζητά έμπειρους δικηγόρους με ειδίκευση σε δημόσιο δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιθυμητοί. Άριστη γνώση Αγγλικών-Η/Υ. Βιογραφικά: info@kanell.gr, 2103610227.

Ζητείται Δικηγόρος

Ζητείται νέος/νέα δικηγόρος για πλήρη απασχόληση σε δικηγορική εταιρεία εξειδικευμένη στο δίκαιο δημοσίων έργων και δημοσίων συμβάσεων. Απαραίτητα προσόντα: Εξαιρετική γνώση διοικητικού & ενωσιακού δικαίου, άπταιστη γνώση αγγλικών και γαλλικών ή γερμανικών. Θα εκτιμηθούν: υψηλός βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο του διοικητικού ή/και ενωσιακού δικαίου. Προηγούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη, εάν αφορά το αντικείμενο εξειδίκευσης του γραφείου. Παρακαλούμε, αποστείλατε βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@stamopouloslaw.gr”

Δικηγόρος με εξειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο

Η Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία ζητεί Δικηγόρο με εξειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο και τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου (περιλαμβανομένης και εμπειρίας σε δημόσιους διαγωνισμούς / διοικητικές συμβάσεις). Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο εν λόγω αντικείμενο. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο applications@bernitsaslaw.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Το γραφείο Ρίζος Διονύσιος και Συνεργάτες ζητεί Δικηγόρο με εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο και συναφή διετή εργασιακή εμπειρία. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο εν λόγω αντικείμενο. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο d.rizoslaw.office@gmail.com

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικηγορική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, αναζητά έμπειρο συνεργάτη δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία και εξειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο (Διαταγές Πληρωμής, Αναγκαστική εκτέλεση – Πλειστηριασμοί, Ν.3869/2010) . Προσόντα Υποψηφίου Συνεργάτη: • Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ • Άριστη γνώση σύνταξης Διαταγών Πληρωμής , Αστικών Αγωγών, Ανακοπών, Δικογράφων Ν.3869/2010 κλπ. • Άριστη Γνώση Νέου Κώδικα περί Κατασχέσεων. • Ηγετικές Ικανότητες • (Οργάνωση, Συνέπεια, Ικανότητα Εργασίας υπό πίεση Η Εταιρεία προσφέρει • Πλήρη απασχόληση • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών • Άριστο εργασιακό περιβάλλον • Δυνατότητα ανέλιξης

ΝΕΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ή ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Δικηγόρος νέος inhouse ή ασκούμενος, για πραγματική άσκηση, ζητούνται από δικηγορικό γραφείο με συνεργαζόμενους δικηγόρους, πολύ καλό επιστημονικό και συναδελφικό περιβάλλον εργασίας. Καλές αμοιβές, bonus. Δεκτοί και φοιτητές υψηλού επιστημονικού επιπέδου για επεξεργασία νομολογίας.

Δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο της Ενέργειας

Η ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ Δικηγορική Εταιρεία ζητεί Δικηγόρο με εξειδίκευση στο δίκαιο της Ενέργειας και συναφή πενταετή εργασιακή εμπειρία. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο εν λόγω αντικείμενο. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο applications@bernitsaslaw.com.

Δημοφιλή Άρθρα