ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, ζητά δικηγόρο για απασχόληση σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου, πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει πτυχίο Νομικής Σχολής από πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, συναφή προς τα ανωτέρω γνωστικά πεδία καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία 3 ετών. Απαιτείται, περαιτέρω, άριστη γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας, καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας σε ομαδικό εργασιακό περιβάλλον και ανταπόκρισης σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και παράσταση ενώπιον δικαστηρίων. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Ζητείται Δικηγόρος

Δικηγορική εταιρεία αναζητά δικηγόρο για πλήρη εσωτερική απασχόληση με αντικείμενο τις έρευνες ακίνητης περιουσίας. Άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές εξέλιξης. Αμοιβή 1.125€ συν bonus 400€. Αποστολή βιογραφικών: sbplawoffice@yahoo.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, που έχει ως αντικείμενο κατά κύριο λόγο την παροχή υπηρεσιών σε εταιρίες, ασχολούμενο με το πλήρες φάσμα των υποθέσεών τους, δικαστικά και εξώδικα, αναζητά Δικηγόρο για πλήρη απασχόληση με προϋπηρεσία μέχρι 2 ετών, γνώση αστικού και εμπορικού δικαίου, δικαστηριακή εμπειρία και καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας για σύνταξη συμβάσεων. Απαραίτητη η γνώση άριστου χειρισμού Η/Υ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΕΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δικηγορική εταιρεία ζητεί γραμματέα, Part Time απασχόλησης (απογευματινή εργασία), για την ενίσχυση της Γραμματείας. Απαραίτητες προϋποθέσεις: η άριστη γνώση αγγλικών και η άριστη χρήση υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στο: info@linardakis-partners.com

Corporate Law / M&A

KG law firm is seeking to recruit a motivated Senior Associate lawyer for its Corporate Law / M&A practice.

Δημοφιλή Άρθρα