Η ΚΥΑ [ΦΕΚ Β – 936/2020] αναστολής εργασιών στα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία

0

Σχόλια