24ωρη αποχή των Δικηγόρων Πειραιά στις 27 Νοεμβρίου

0

Οι Δικηγόροι Πειραιά απέχουν από τα καθήκοντά τους, διαμαρτυρόμενοι για τα κρίσιμα προβλήματα που απασχολούν το δικηγορικό σώμα και ειδικότερα για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που ακυρώνουν τη φυσική παρουσία του Δικηγόρου στο ακροατήριο με την κατάργηση της εμμάρτυρης απόδειξης, τα σημαντικά ασφαλιστικά ζητήματα των δικηγόρων, καθώς και τη διάταξη πρόσφατου νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρεται σε ειδική κατηγορία «δικηγόρων ευρεσιτεχνίας» τριετούς φοίτησης, επιχειρώντας να δημιουργήσει δικηγόρους χωρίς πτυχίο Νομικής.

Την ημέρα της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη. Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α) κρατούμενοι (Ποινικά) – αντιρρήσεις (Διοικητικά)
β) παραγραφές – προθεσμίες
γ) αποφυλακίσεις, συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
δ) αναστολές πλειστηριασμών και εκτελέσεως αποφάσεων
ε) αιτήσεις και συζητήσεις προσωρινών διαταγών
στ) για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν πριν από την 1.1.2008 σε α΄ βαθμό και πριν από την 1.1.2007 σε β΄ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων και προσθήκης.
 

Σχόλια