ΑΔΣΔΔ: Πλήρωση της θέσης του Αντεπιτρόπου Επικρατείας των Τακτικών ΔΔ

Παράταση της θητείας του Εφέτη ΔΔ στο Δευτεροβάθμιο δικαστήριο του ΟΗΕ

0

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίασή του της 6ης Μαϊου 2020, επέλεξε, για την πλήρωση της κενής οργανικής θέσεως Αντεπιτρόπου  της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, την Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων Δήμητρα Γαλάνη.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Α.Δ.Σ.Δ.Δ απεφάσισε την  παράταση, για μία τριετία, της συμμετοχής του Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Δημητρίου Ράϊκου στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.