Ανακοίνωση από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

0

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης, που υπάγονται από 2-4-2012 στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, θα κατατίθενται και θα εκδικάζονται στους ίδους χώρους, που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε το Πρωτοδικείο Αθηνών, δηλαδή στο 2ο όροφοο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου (Γραφείο 201, ακροατήριο 4).

Σχόλια