ΔΣ Λαμίας: Ανακοίνωση περί συνέχισης αποχής μελών ΔΣΛ μέχρι και τη Δευτέρα 15/2

0

Α. Το ΔΣ του  Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, επικύρωσε την από 05.02.2016 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, για συνέχιση της πανελλαδικής  αποχής των μελών του ΔΣΛ από τα καθήκοντά τους έως και την Δευτέρα  15/02/2016.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15.2.2016

1) Παραγραφές – προθεσμίες (αστικά, διοικητικά, ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).
2) Αναστολές πλειστηριασμών.
3) Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης – αντίκρουσης της τακτικής πολυμελούς.

Αναβολές
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Για την Δευτέρα 15.2.2016 υπεύθυνος για την χορήγηση αδειών θα είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Αθανάσιος Μακρυγιάννης
Για την Τρίτη και Τετάρτη 9 και 10 Φεβρουαρίου 2016 υπεύθυνος θα είναι ο Γεν. Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης
Για την Πέμπτη και Παρασκευή 11 και 12 Φεβρουαρίου 2016 υπεύθυνος θα είναι ο Αντιπρόεδρος κ. Θρασύβουλος Σκλαβούνος.
(Όποιος εκ των συναδέλφων επιθυμεί να δει τις μέχρι σήμερα παρασχεθείσες άδειες, είναι στη διάθεση του στη γραμματεία του ΔΣ)

                                                        Ο Πρόεδρος

                                          Αθανάσιος Δ. Μακρυγιάννης

 

                           

Σχόλια