Απάντηση στον ΔΣΑ σχετικά με την Εφέτη Μαρία Λεπενιώτη

0

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 25-7-2014
Αρ. Πρωτ.: 100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τις εκδοθείσες δύο ανακοινώσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ( από 15-7-2014 και από 24-7-2014) επισημαίνουμε τα εξής: Οι αιτιάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οι αποδιδόμενες στους χειρισμούς της Προεδρεύουσας Εφέτου του Β΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, βασίζονται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης . Και τούτο διότι, η απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, περί αποχής των Δικηγόρων, μετά την δεύτερη διακοπή της συνεδρίασης σε ποινικές δίκες , εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου έχουν εισαχθεί, στη δικάσιμο, προς εκδίκαση περισσότερες υποθέσεις και μετά την εκδίκαση ορισμένου αριθμού εξ’ αυτών, κατά τις δύο πρώτες ημέρες, οι λοιπές, κατά την τρίτη ημέρα, αναβάλλονται, μετά από υποβολή σχετικής δήλωσης, από τους συνηγόρους ότι τηρούν την ως άνω απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση, είχε εισαχθεί στη δικάσιμο, μία μόνον υπόθεση, (προφανώς λόγω της βαρύτητας αυτής – η υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων TorM1, με κατηγορούμενο πρώην Υπουργό της Κύπρου κλπ), της οποίας η εκδίκαση άρχισε ήδη από την πρώτη ημέρα κατά την οποία, αφού έλαβε χώρα η εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, καθώς και των ονομάτων των μαρτύρων και αφού έγινε η νομιμοποίηση των παραστάντων δικηγόρων υπεράσπισης, στη συνέχεια ο συνήγορος του πέμπτου εκ των κατηγορουμένων, υπέβαλε ένσταση ελλείψεως νομίμου κλητεύσεως του (απόντος) εντολέα του, η οποία απερρίφθη από το Δικαστήριο και επανήλθε με υποβολή ενστάσεων και κατά τη δεύτερη ημέρα, οι οποίες επίσης απορρίφθηκαν. Κατά την τρίτη ημέρα της συνεδρίασης, οι συνήγοροι υπεράσπισης εδήλωσαν ότι απέχουν, κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, καθόσον είχε ήδη γίνει έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης, ληφθέντος μάλιστα υπόψη ότι επρόκειτο για αδικήματα (κακουργήματα), για τα οποία ο νόμος επιβάλλει την ταχεία εκδίκαση, καθώς και ότι, τον προσεχή Σεπτέμβριο, συμπληρώνεται, για τους δύο προσωρινά κρατούμενους εκ των κατηγορουμένων, το δωδεκάμηνο της κράτησης, οπότε η τυχόν αναβολή της υπόθεσης και με δεδομένο ότι η εκδίκαση αυτής, λόγω της βαρύτητάς της, θα διαρκέσει επί αρκετό διάστημα, θα οδηγούσε σε συμπλήρωση του 18μήνου κράτησης και σε αποφυλάκιση αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η επιμονή τόσο των συνηγόρων υπεράσπισης όσο και των λοιπών συνηγόρων των κατ’ επανάληψη, αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο διορισθέντων, στην άποψή τους περί αποχής και η εκ του λόγου τούτου δημιουργηθείσα μεγάλη ένταση, είναι μη δικαιολογημένη, όπως, επίσης, μη δικαιολογημένες και αντιδεοντολογικές είναι και οι σχετικές με την υπόθεση αυτή ενέργειες, καθώς και η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τόσο κατά το περιεχόμενο, όσο και κατά το ύφος αυτής, στρεφόμενη, μάλιστα, επώνυμα κατά Δικαστικής Λειτουργού, η οποία πάντοτε κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας της, ασκεί τα καθήκοντά της με την επιβαλλόμενη υπευθυνότητα, σοβαρότητα, και ευσυνειδησία.

Καλούμε τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας με τους Δικαστικούς Λειτουργούς, όπως πάντοτε, μέχρι σήμερα συνέβαινε, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία, ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης, κάτι το οποίο ασφαλώς αποτελεί κοινό στόχο όλων των παραγόντων της Δικαιοσύνης, (Δικαστικών Λειτουργών και Δικηγόρων).

Η Πρόεδρος                                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης          Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης