Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων για τριήμερη αποχή από Τετάρτη 19 έως και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

0

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων η οποία συνεδρίασε εκτάκτως την 15.11.2014, η ανάγνωση του εν λόγω νομοσχεδίου καθιστά σαφές το γεγονός ότι η εξαγγελία περί διαλόγου με τη νομική κοινότητα ήταν άκρως προσχηματική. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι επισημαίνουν ότι αγνοήθηκαν πλήρως οι εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις επί των άρθρων του σχεδίου του ΚΠολΔ, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και γνωστοποιηθεί –ήδη τον Αύγουστο- από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και παραγνωρίστηκε επιπλέον η ομόφωνη σχεδόν απόφαση της Διοικητικής Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι –στην πλειονότητά τους- ατυχείς και απρόσφορες προς επίτευξη των σκοπών που τις συνοδεύουν. Τέλος, τονίζεται ιδιαιτέρως το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι ανάλογου περιεχομένου αποφάσεις των Διοικητικών Ολομελειών των μεγάλων Δικαστηρίων της χώρας.

Σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή, στο σχέδιο τροποποίησης του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εισάγονται διατάξεις, με τις οποίες:

α) Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

β) Καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης δίκης.

γ) Διατηρείται η καταβολή εξοντωτικών παραβόλων και η επέκταση του αγωγώσιμου, που έχουν οδηγήσει σε οιονεί αρνησιδικία, ενόψει της δραματικής οικονομικής κατάστασης των πολιτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε μεταξύ άλλων ομόφωνα την πραγματοποίηση προειδοποιητικής αποχής από τα καθήκοντα των Δικηγόρων, από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014.
 

Σχόλια