Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δ.Σ. Ελλάδος για αποχή την 11,12 και 13 Ιανουαρίου 2012

0

Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε έκτακτα σήμερα αποφάσισε πανελλαδική αποχή των δικηγόρων την 11, 12 και 13 Ιανουαρίου 2012.

Η Ολομέλεια των Προέδρων θα συνέλθει στην Αθήνα την Τετάρτη 11.01.2012.

Σχόλια