Αποχή Δικηγόρων Πειραιά την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

0

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά σε έκτακτη συνεδρίασή του την 01/11/2013, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που διοργανώνουν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, στα πλαίσια του συντονισμού του αγώνα τους, βάσει των αποφάσεων της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με τον αγώνα των εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και κατακτήσεών τους ενάντια στην αποδόμηση των εργασιακών και ασφαλιστικών σχέσεων.
 
      Την ημέρα της αποχής δεν θα χορηγηθούν άδειες για παράσταση δικηγόρου σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη.
      Από τον γενικό αυτόν κανόνα εξαιρούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες θα κρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Π.:
α)   κρατούμενοι (Ποινικά) – αντιρρήσεις (Διοικητικά)
β)   παραγραφές – προθεσμίες
γ)   αποφυλακίσεις, συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
δ)   αναστολές πλειστηριασμών και εκτελέσεως αποφάσεων
ε)   αιτήσεις και συζητήσεις προσωρινών διαταγών
στ) για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν πριν από την 1.1.2008 σε α΄ βαθμό και πριν από την 1.1.2007 σε β΄ βαθμό.

Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων και προσθήκης.
Πειραιάς, 1 Νοεμβρίου 2013
  
     Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας
Στέλιος Μανουσάκης                  Γιώργος Σταματογιάννης

Σχόλια