Αρχαιρεσίες Συλλόγου Νέων και Ασκούμενων Δικηγόρων Πειραιά (Σ.ΝΑ.Δ.Π.)

0

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15:30-20:30 θα γίνουν σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΠ (Ηρώων Πολυτεχνείου 47, 1ος Όροφος).

Σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ασκούμενοι Δικηγόροι πθ είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγόρων του ΔΣΠ καθώς και οι Δικηγόροι, μέλη του ΔΣΠ, οι οποίοι έχουν εγγραφεί ως Δικηγόροι από 1.1.2007 έως και σήμερα.

Το πρόγραμμα της ημέρας έχει ως εξής:

15:30 – 16:30 Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και των Υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

16:30 – 20:30 Ψηφοφορία

Όσοι θέλουν να ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη Δικηγορική ταυτότητα ή την ταυτότητα Ασκουμένου και το αντίτιμο της συνδρομής τους που ανέρχεται στο ποσό των €2.

Όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλος του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στις 15:15 (το αργότερο) στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΠ.

Η παρουσία όλων των Ασκουμένων και Νέων Συναδέλφων είναι επιβεβλημένη.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά

     Ο Πρόεδρος       Η Γεν. Γραμματέας
Χρίστος Τσάλλος      Μαρία Προδρομίδου