Ασφαλιστικές εισφορές Δικηγόρων 2014

0

Οι ανακοινώσεις αφορούν στους παλαιούς ασφαλισμένους (όσους δηλαδή έχουν ασφαλισθεί πριν τις 31-12-1992), τους νέους ασφαλισμένους (όσους ασφαλίσθηκαν από 1/1/1993 και μετά), τις ασφαλιστικές κατηγορίες των νέων ασφαλισμένων που έχουν επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την κατηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές για μητέρες ασφαλισμένες άνω της 5ετίας.

 eisfores2014.pdf, miteres2014.pdf

 

 

Σχόλια