Ψήφισμα της Ένωσης Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών για τη Συνατγματική αναθεώρηση

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών και Εισαγγελέων, οι θέσεις της Ένωσης για τη Συνταγματική αναθεώρηση  είναι οι εξής:

“Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, κατ’ άρθρο 15 παρ. 3 του καταστατικού,
καθόσον παραστάθηκαν 7 μέλη, προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων και διατύπωσαν τις εξής απόψεις :

1) Συνταξιοδότηση των Δικαστών στο 70° έτος της ηλικίας:

Σχετικά το ζήτημα αυτό η Ένωσή μας σέβεται την απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (Φεβρουάριος 2017), η οποία κατά πλειοψηφία έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος παρατάσεων του ορίου ηλικίας που προβλέπεται στο άρθρο 88 παρ.5 του ισχύοντος Συντάγματος, ήτοι του 65ου για τους εφέτες και αντεισαγελείς εφετών και του 67ου έτους για όσους έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς.

2)Τρόπος επιλογής της ηγεσίας της τακτικής δικαιοσύνης:

Ομόφωνα τα μέλη συμφωνούν, η προεπιλογή να γίνεται με μυστική ψηφοφορία από την διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου, τόσο του Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όσο και των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου για κάθε μία θέση. Η τελική δε
επιλογή να γίνεται από τη Βουλή, με πλειοψηφία 3/5 των Βουλευτών, μεταξύ των προεπιλεγέντων που αναδείχθηκαν από την ψηφοφορία.

3) Απαγόρευση συμμετοχής συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών σε
δημόσιες θέσεις

Η απαγόρευση συμμετοχής συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών σε δημόσιες θέσεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία διατυπωμένη με γενικό τρόπο έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και την αρχή της οικονομικής ελευθερίας. Το συγκεκριμένο ζήτημα, ανεξαρτήτως της ουσίας του θέματος δεν μπορεί να εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του Συντάγματος, αλλά αποτελεί ζήτημα ρύθμισης που ανήκει στον κοινό νομοθέτη.”

Σχόλια