Δελτίο Τύπου Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου

0

 Με πρωτοβουλία του καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του περιοδικού «Νομοκανονικά» Ι. Μ. Κονιδάρη ιδρύθηκε η «Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου». Το Καταστατικό της Εταιρείας υπογράφεται από 25 ιδρυτικά μέλη, στα οποία καταλέγονται, μεταξύ άλλων, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί, δικηγόροι και θεολόγοι. Η σύσταση της εν λόγω εταιρείας, με έδρα την Αθήνα, έχει ως κύριο σκοπό της την προώθηση και τον συντονισμό της επιστημονικής έρευνας στον χώρο του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.
Η Εταιρεία μας έρχεται να καλύψει μία σημαντική έλλειψη στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας, καθώς είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται μία τέτοια πρωτοβουλία για τη συστράτευση των επιστημονικών δυνάμεων τόσο του Εκκλησιαστικού όσο και του Κανονικού Δικαίου. Ως τακτικά μέλη της Εταιρείας εγγράφονται επιστήμονες ή ερευνητές ασχολούμενοι με το Εκκλησιαστικό ή/και το Κανονικό Δίκαιο, εφόσον κατέχουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό δίπλωμα, κατά προτίμηση με ειδίκευση στο Εκκλησιαστικό ή/και Κανονικό Δίκαιο, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή άλλου ομοταγούς φορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail της Εταιρείας: etekkad@gmail.com.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ