Δικαστικές Ενώσεις: Ψήφισμα Πανδικαστικής Συγκέντρωσης 5ης Σεπτεμβρίου 2012

0

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί στην ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 αποφασίσαμε ομόφωνα τα ακόλουθα :
    Καλούμε την Πολιτεία, να μην αποστεί από την υποχρέωση που έχει να κατοχυρώνει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών , όπως αυτή μέχρι σήμερα περιγράφεται από το Σύνταγμα και τον Οργανισμό Δικαστηρίων .
   Το Σύνταγμα (αρθρ. 88§2 και 99) επιβάλλει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των Δικαστικών Λειτουργών,  ανάλογη με τη φύση του Λειτουργήματός τους και ανάλογη με τη σπουδαιότητα και τις μεγάλες ευθύνες των καθηκόντων τους.  Προστατεύει,  έτσι, και την ανεξαρτησία του Δικαστή απέναντι σε τυχόν πιέσεις ή παρεμβάσεις. Οι Δικαστικοί Λειτουργοί είναι ισότιμοι κατά το Σύνταγμα με τους λειτουργούς των άλλων δύο  εξουσιών του Κράτους και συνεπώς οι συνολικές καθαρές αποδοχές τους, μπορούν να συγκρίνονται μόνο  με τις αποδοχές εκείνων , από τις οποίες υπολείπονταν και πριν ακόμη από τις τελευταίες  μειώσεις τους  .
     Ζητούμε από την Πολιτεία, να σεβαστεί την συνταγματική επιταγή για ισοτιμία και ισοκυρία  των τριών Λειτουργιών του Κράτους , με την διατήρηση τουλάχιστον  της υφιστάμενης σήμερα  μισθολογικής κατάστασης των Δικαστικών Λειτουργών.
     Δηλώνουμε ότι , ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας θα μας υποχρεώσει, να επαναπροσδιορίσουμε την στάση μας, με την κλιμάκωση των αντιδράσεων μας .
        Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε ούτε την υποβάθμιση των Δικαστικών Λειτουργών,  ούτε και την υποβάθμιση της ποιοτικής απονομής της Δικαιοσύνης,  τα οποία θα αποτρέψουμε με κάθε νόμιμο τρόπο.
 
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
 
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης
Χρήστος Παπανικολάου ,Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρ. Εφετών ΔΔ
Ρούσσος -Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελ. Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 

Σχόλια