Διοικητικό Πρ. Πειραιά: Σύγκληση Ολομελείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

0

Κύριοι συνάδελφοι,
Καλείσθε σε Ολομέλεια την  Τρίτη,20 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δικαστηρίου με θέμα την συζήτηση και παρατηρήσεις – προτάσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, « Για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» και ειδικότερα επί των κεφαλαίων αυτού που αφορούν τη διοικητική δίκη και τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.
Εισηγητής  ο Πρωτοδίκης κ. Ανδρέας Σταυρόπουλος
Οι κρίσιμες νομοθετικές αλλαγές που δρομολογούνται στη διοικητική  δίκη και τον Κώδικα Οργανισμού των δικαστηρίων και  Κατάστασης των Δικαστικών Λειτουργών (προαγωγές , επιθεωρήσεις κλπ) καθιστούν αναγκαία την σύγκλιση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου και την διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων  επί των νέων ρυθμίσεων.Ήδη ,το σχέδιο νόμου έχει δοθεί σε  διαβούλευση  μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2011,και θα ακολουθήσει αμέσως μετά  η κατάθεσή του στη Βουλή.Συνεπώς ,τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά.
Με προηγούμενο ενημερωτικό μας σημείωμα λάβατε τόσο το σχέδιο νόμου όσο και την αιτιολογική έκθεση.
Αναγκαία η  συμμετοχή όλων σας .